jindrich_zelenka.png, 172kB

JINDŘICH ZELENKA

Jindřich Zelenka, československý reportážní, dokumentární, a ateliérový fotograf

* 23.1. 1887 v Praze, + 15.11. 1959 v Praze

Jindřich Zelenka je prvním fotografem v generaci fotografické rodiny Alexandra Paula. Dnes je řazen mezi již zapomenuté průkopníky reportážní, dokumentární a ateliérové fotografie počátku 20. století v Čechách. V prvním desetiletí pracoval několik let v ateliéru Rudolfa Brunnera-Dvořáka, C.K. dvorního momentního fotografa, tam se také vyučil. 21. února 1914, kdy získal živnostenský list, si zřídil ateliér v Havlíčkově ulici čp. 297 v Nuslích. To už byl ženatý s Františkou Pokornou a na světě byla jeho nejstarší dcera Růžena. Ve stejném roce, 1. srpna 1914, narukoval do 1. světové války. Válečné roky 1914 – 1918 prošel s fotoaparátem v ruce polními letišti přes Maďarsko, Rakousko, Rumunsko až do Itálie. Z této doby se zachovalo album a volné fotografie, dokumentující čtyři strastiplná válečná léta a také svazek velmi dojemných dopisů a vzkazů, popisujících jeho fotografickou činnost ve frontových podmínkách.

Po svém návratu od Piavy, po vzniku Československé republiky, otevřel v roce 1919 v Karlíně, Královská 22, fotoateliér pod názvem FotoIDEAL Karlín (FotoIdeal Zelenka). Ateliér poskytoval v průběhu týdne veškeré ateliérové služby s důrazem na portrétní fotografii, soboty a neděle byly vyhrazeny reportážím z fotbalových a atletických utkání. Zelenkův IDEAL neměl ve dvacátých letech v této oblasti konkurenci.

Fotografický atelier prosperoval. Strategická poloha v pražském Karlíně zajišťovala různorodou klientelu: svatebčany z římskokatolického kostela sv. Cyrila a Metoděje, vojáky z karlínských kasáren Jana Žižky z Trocnova, slavné sportovce (scházely se zde známé osobnosti, např. G. Frištenský, Fr. Plánička) i, díky blízkosti dvou velkých nádraží, budoucí emigranty, kteří dále pokračovali v cestě za prací za moře a potřebovali fotografie na dokumenty před vystěhováním pro blízký emigrační úřad. Přes velké pracovní vytížení si našel Jindřich Zelenka čas i na 'tvůrčí činnost', fotografování pro potěšení. Dochovalo se více jak 140 studijních fotografií dcery Růženy, kterou portrétoval od dětských let až do její plnoletosti.

Ateliér IDEAL existoval až do roku 1958. To již vedle Jindřicha Zelenky pracoval v atelieru i Jindřich Zelenka mladší, který se u otce vyučil, stejně jako nejstarší dcera Růžena a budoucí zeť Alexandr Paul, který se stal významným dokumentárním fotografem 20. století. Znárodněním živnosti byla firma převedena pod družstvo Fotografia, při rekonstrukci atelieru byl celý negativní archiv zničen.

Jindřich Zelenka postihl dobu „zlatého věku“ fotografie, kdy se do původně strnulé malířsky pojaté ateliérové fotografie dostává život v žánru reportážní momentky, ovlivněné vlivem fotografa Bruner-Dvořáka. Svým zaměřením a popularitou atelier FotoIDEAL nepochybně přispěl k zvýraznění společenského života v Karlíně.