prokop_paul.png, 654kB

PROKOP PAUL

všestranný fotograf architektury, plastiky i malby

* 24. 3. 1939 v Praze

Pochází ze třetí generace rodiny fotografů, je pro něj charakteristická preciznost a vnímavost. Vyučil se u svého otce, fotografa Alexandra Paula, stejně jako jeho bratři Petr, Pavel a Alexandr. Absolvoval Polygrafickou školu. Od roku 1981 je členem SVU, nyní členem Asociace fotografických umělců.

Od roku 1960 byl zaměstnán v Ústavu dějin umění AV ČR (dříve ČSAV), kde se stal kmenovým fotografem. Podílel se na všech velkých pracích ústavu v 50. – 90. letech 20. století, ať už to byly Umělecké památky Čech, Umělecké památky Prahy, Umělecké památky Moravy, Dějiny výtvarného umění v Čechách a na Moravě. Jeho umělecké vidění světa tříbila spolupráce s prof. Jaromírem Neumannem, který byl jeho prvním ředitelem v Ústavu dějin umění – při vzniku Obrazárny Pražského hradu – ale i s dalšími předními historiky umění, např. Josefem Krásou, Emanuelem Poche, Viktorem Kotrbou, Ivo Hlobilem, Eliškou Fučíkovou, Anežkou Merhautovou ad. Je autorem vyobrazení v desítkách uměleckohistorických knih, od velkých středověkých témat (Románské umění, Mistr Vyšebrodského oltáře, Korunovační klenoty, Chrám sv. Víta) přes renesanční a barokní dobu (Rudolf II., Barokní umění na Moravě) až po století 19. a 20. (Česká secese ad.). Jeho celoživotním tématem je Pražský hrad.

Prokop Paul se rovněž věnoval volné tvorbě, jeho velkoplošné fotografie v interiéru bylo možné například spatřit v Kulturním domě v Kladně, v lázních Dudince nebo v Praze, v hotelu Courtyard Marriott. Získal ohodnocení Nejlepší kalendář roku v roce 1969, Nejlepší kniha roku 1982 – Mistr Vyšebrodského oltáře, Nejlepší kniha roku 1983 - Pozdně gotické umění v Čechách, Nejlepší kniha roku 1984 – Románské umění.


Knihy, na nichž se podílel

 • Merhautová, Anežka, Romanische Kunst in Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn, Rumanien, Jugoslawien, Artia, Praha 1974
 • Krása, Josef, Rukopisy Václava IV., Odeon, Praha 1974
 • Wittlich, Petr, Art Nouveau Drawings, Londýn 1974
 • Wittlich, Petr, Art nouveau 1900, Paříž 1975
 • Borkovský, Ivan, Svatojiřská bazilika a klášter na Pražském hradě, Academia, Praha 1975
 • Homolka, Jaromír, Pozdně gotické umění v Čechách, Odeon, Praha 1978
 • Poche, Emanuel a kol., Umělecké památky Čech, 4 díly, Academia, Praha 1977-1982
 • Wittlich, Petr, Česká secese, Odeon, Praha 1982
 • Pešina, Jaromír, Mistr Vyšebrodského oltáře, Odeon, Praha 1982
 • Janáček, Josef a kol., Umění doby posledních Přemyslovců, Středočeské muzeum v Roztokách, Praha 1982
 • Merhautová, Anežka, Románské umění, Praha 1984
 • Dějiny výtvarného umění v Čechách a na Moravě, 1-4, Academia, Praha 1984
 • Korunovační klenoty, Praha 1993
 • Krása, Josef, České iluminované rukopis 13./16. století, Odeon, Praha 1990
 • Fučíková, Eliška, Bukovinská, Beket, Umění na dvoře Rudolfa II., Praha 1991
 • Benešovská, Klára a kol., Katedrála sv. Víta v Praze, 1994
 • Vlček, Pavel a kol., Umělecké památky Prahy, Academia, Praha 1996
 • Žemlička, Josef, Čechy v době knížecí, Lidové noviny, Praha 1997
 • Hlobil, Ivo, Petrů, Eduard, Humanism and the Early Renaissance in Moravia, Votobia, Olomouc 1999
 • Krsek, Ivo, Kudělka, Zdeněk, Stehlík, Miloš, Válka, Josef, Barokní umění na Moravě, Academia, Praha 1999
 • Od gotiky k renesanci, katalog výstavy, Muzeum umění v Olomouci, Olomouc 2000
 • Hlobil, Ivo, Ultimi fiori del medioevo dal gotico al rinascimento in Moravia e nella Slesia, katalog výstavy v Římě, Olomouc 2000
 • Králové a knížata zemí Koruny české, Rybka Publisher, Praha 2001
 • Bartoš, Josef, Bistřický, Jan, Schulz, Jindřich, Trapl, Miloš, Olomouc. Malé dějiny města, UP Olomouc, 2002
 • Samek, Bohumil, Umělecké památky Moravy a Slezska 4 díly, Academia, Praha 2003
 • Vondruška, Vlastimil, Slavné bitvy českých panovníků, Albatros, Praha 2003
 • Janáček, Josef, Rudolf II. a jeho doba, Paseka, Praha 2003
 • Koldinská, Marie, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Paseka, Praha 2004
 • Horyna, Mojmír, Le Palais Buquoy, Paříž 2005
 • Záhady českých dějin, MOBA, Brno 2005
 • Merhautová, Anežka, Třeštík, Dušan, Románské umění v Čechách a na Moravě
 • encyklopedie Česko, Euromedia Group, Praha 2005
 • Kaple sv. Václava, Obelisk
 • Bauer, Jan, Podivné konce českých panovníků, Akcent, Praha 2006
 • Šarochová, Gabriela V., České země v evropských dějinách, díl I., II., Paseka, Praha 2006
 • Kvirec, Jan, Kunstová, Eliška, České dějiny do roku 1914, dialog, Liberec 2007
 • Vaníček, Vratislav, Soběslav I., Paseka, Praha 2007
 • Bobková, Lenka, Velké dějiny, Paseka, Praha 2007
 • Královská trilogie, Ottovo nakladatelství, Praha 2007
 • Junek, Václav, Rudolf II., císař, jehož čas uplynul, Petrklíč, 2008
 • České korunovační klenoty, Správa Pražského hradu, Praha 2008
 • Sommer, Petr, Třeštík, Dušan, Žemlička, Josef, Přemyslovci. Budování českého státu, Lidové noviny, Praha 2009
 • Kubín, Petr, Sedm přemyslovských kultů, Togga, Praha 2010
 • Benešovská, Klára a kolektiv, Královský sňatek, Praha 2010
 • Kos, Vladimír, Květen 1945 v jižních Čechách, Mladá fronta, Praha 2012

Samostatné výstavy

 • 1966 Kulturní dům, Plzeň
 • 1969 síň FOMA, Praha
 • 1989 Muzeum a galerie města Hořice, Hořice v Podkrkonoší
 • 1995 Pompeje, výstavní síň Batalion, Praha
 • 1996 Rudolf II. , výstavní síň Batalion, Praha
 • 1998 Experimenty, výstavní síň Batalion, Praha
 • 2003 Slavonice, České centrum, Vídeň, České centrum, Budapešť
 • 2004 Slavonice, Senát parlamentu ČR, Praha

Kurátor

 • 2012 výstava Alexandr Paul – fotograf, (17.7. – 17.8.), Topičův Salon, Praha
 • 2013 výstava Alexandr Paul – legenda české fotografie (20.4.2013-30.1.2014), Muzeum fotografie a nových médií, Jindřichův Hradec
 • 2014 výstava arch. Jana Matyáše, Vidím něco, co ty nevidíš (4.9. – 31.10.), křížová chodba klášter dominikánů sv. Jiljí, Praha